مَنْ و تــو…
هـَمـآטּ آدمْ و حوّآے مُدِرنیمــ
که دلمآنْ مےْخوآهد،شَریکْ شَویمْ بآ هَمْ…
در خوردטּِ یک ” سیبْ “…
حتّے اگر رآنـــده شویمْ از اینجآ…

56779786872133981939

۵ دیدگاه

من تــلـخ شــده ام
مثل قــهوه فرانسه
بدون شیر و شــکر
فنجان را زمین بــگـذار
بیرون را نگــاه کــن
امشـب بــاران مــی بارد
و تــو خــیلــی زود
لای آن بــارانــی بُلـــند ســیاه
بــین آدمــها
طَــعم تــلـخ مــَــرا از یــاد مــی بَــری ! ! !

10479420-b

 

پاسخ دهید

خود خودمــــ ـــ ــ ـ
نه زیبایم و نه عروسکی و نه محتاج نگاهی
+برای تو که صورتهـــ ــ ـای رنگ شده را می پرستی+
نه سیرت آدم هـــ ــ ـا را.
هیچ ندارمـــــ ــــ ـــ ــ ـ
…راهت را بگیر و برو…
$حوالی من توقف ممنوع است$

n7rr1rtph0t5tijd

 

۱ دیدگاه

همه گفتند :
بخشش از بزرگان است؛
من بخشیدم و هیچکس نگفت چقدر بزرگ شدی؛
همه گفتند :
بلد نبودی حقت را بگیری ……!

97x1eq2e5rnecr5dyah3

پاسخ دهید

بـَـعضے حــَــــــــــرفارو نـِـمیشـِـہ گــُـفت
بایـَــد خـُـورد
امــا بـَـعضے حـَـرفا رو نـَـہ میشـِـہ گــُـفتـ نــَـہ میشـِـہ خـُـورد
میــمونـِـہ سـَـرِ دِل
میشـِـہ سُکوتــْ
میشـِـہ دلتـــــــَـنگے
میشـِـہ بــُـغض
میشـِـہ هـَـمونـــــ وَقــْـتے کـِـہ خــُـودتــَــم نـِـمیدونـے چـِـہ مرگتـــه

252

 

پاسخ دهید

نبودَنَتـــــــ رآ ، تـــــابـــــــ می آوَرَم
رَفتَــטּ رآ ، تَحَمـــــّل میڪنَم
فَرامـــــوش شُدنَم رآ ، بــــاوَر میڪنَم
امّــــــآ…
فــــَــرآموش ڪردَنَـتــــــــــــ … دیگـَـر ..
ڪـــــا رِ مـــــَـטּ نــــــیست …

l3meu7c1467zm0zj64x8

پاسخ دهید

ﻋﺸــــﻖ” ﯾﻌﻨﯽ..حـــــتی اگــه
ﺑﺪﻭﻧـــﯽ ﻧﻤﯿﺨـــﻮﺍﺩﺕ!! بدونـــی نمیـــشه !!
ﺍﻣﺎ ﻧﺘــﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐـــﺶ ﮐـــﻨﯽ!ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷــــﻮ…ﻧــــﻪ ﻓﮑﺮﺷــﻮ…

[wWw.PicSky.Tk]

۲ دیدگاه

آخرین بـاری کـه از تـه دل
بـرای رفـتـنـت گـــــریـه کــردم
گـفـتـی: تـمـامـش کـن . . .
از آن روز
بـه احـتـرامـت
چـنـان از تـه دل مـی خـنـدم
کـه گــاهــی فــرامــوشـــم مـــیـشــود
رفـــــتـــــه ای …

salamazizam

پاسخ دهید